Curs de rehabilitació d'edificis. Mòdul 1: marc normatiu, inspecció, patologia i diagnosi

del 7 de febrer a l'11 d'abril
Última jornada: 2 de maig - Antoni Ramis i Miguel Amengual
dijous* de 15:30 a 20:00 h
(*excepció: divendres 8 de març)
40 hores (10 jornades de 4 hores)
Sala d'actes de la seu central del COAIB - Portella 14, 07001 Palma
Transmissió per videoconferència a les Dem. de Menorca i d'Eivissa i Formentera
Escola COAIB - Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears
Patrocini d'Asemas
Castellà i català
Inscripció al curs sencer o a una jornada.
(per a jornades independents: indicar quina/es a l'apartat d'observacions del formulari)
Preu arquitectes col·legiats (+ 1 empleat*) i estudiants: 360€ o 45€/jornada
*si el col·legiat no assisteix al curs, poden matricular-se 2 empleats
Preu no col·legiats: 432€ o 50€/jornada

Demarcacions de Menorca i d'Eivissa i Formentera (trasmissió per videoconferència):
Preu arquitectes col·legiats: 252€ o 32€/jornada
Preu no col·legiats: 302€ o 38€/jornada

Els preus són per persona.
L'Escola COAIB es reserva el dret de cancelació en cas de no assolir-se el nombre mínim d'inscripcions.
Escola COAIB
c/ Portella, 14, 3a planta
07001 Palma
T 971 228 669
escolacoaib@coaib.es
www.coaib.org
Formulari d'Inscripció
La rehabilitació d’edificis existents tindrà cada vegada més pes en el nostre exercici professional. Les obres de nova planta tindran una presència menor a l’àmbit de la construcció, una tendència que s’està consolidant a Europa des de fa dècades, reforçada ara per la crisi econòmica. En aquest context, l’Escola COAIB presenta el primer dels quatre mòduls del Curs de Rehabilitació d’Edificis, que s’impartirà al llarg del període 2019 - 2020.
CURS REHABILITACIO EDIFICIS COAIB