• Inici >
  • COAIB >
  • Finestreta única per a Consumidors i usuaris

Finestreta única per a Consumidors i usuaris

La Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, denominada 'Llei Omnibus', afegeix un nou article 10.Finestreta única a la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals. En aquest s'estableix que les organitzacions col·legials disposaran d'una pàgina web perquè a través d'aquesta finestreta única, d'una banda, els professionals puguin obtenir certes informacions i realitzar alguns tràmits, per via electrònica, a distància i de forma gratuïta; i, per una altra, també els consumidors i usuaris puguin obtenir informació pel mateix procediment i també de forma gratuïta.

El COAIB, en compliment d'aquest precepte legal, posa, doncs, a la disposició dels uns i els altres la present finestreta única, que s'estructura en dos blocs diferents, el respectiu desenvolupament dels quals s'ajusta al contingut marcat, de forma concreta, per la Llei citada.

Des d'aquesta mateixa secció es pot enllaçar directament amb el Servei d'atenció als col·legiats i als consumidors o usuaris, la implantació dels quals pels Col·legis Professionals també es contempla en la Llei 25/2009.