Art Jove

 

Aquest certamen s'emmarca dins el programa cultural Art Jove que promou ja fa més de deu anys la Direcció General de Joventut de la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears, amb la finalitat d'estimular i fomentar la creativitat artística en l'àmbit juvenil de les Illes i de promoure i difondre les obres dels creadors novells en totes les àrees de l'art i la cultura. La modalitat "Art Jove d'Arquitectura" és un certamen que va adreçat a joves arquitectes, col·legiats al COAIB, nascuts o residents a les Illes Balears, que tenguin, com a màxim, 35 anys. S'estableix un únic premi, dotat amb 3.000 euros, per a l'obra guanyadora. Aquest certamen es convoca bianualment i té una línea concurs:

Art Jove 'Arquitectura Jove': el tema de l'objecte del concurs és l'obra, ja construïda dins del territori de les Illes Balears, que el concursant consideri com a la seva primera obra arquitectònica. Les obres han de tenir el visat col·legial, llicència municipal d'obres i certificat tècnic de final d'obra.