Organització

 

Junta Directiva de l’Agrupació d’Arquitectes de les Illes Balears al Servei de l’Administració Pública (AASAP)

 

MATEU CARRIÓ MUNTANER President aasap.presidencia
GABRIEL JUAN BUADES CRESPÍ Secretari aasap.secretaria
BARTOLOMÉ NICOLAU MAYOL Tresorer
Vacant Vocal Eivissa i Formentera
EMILIO J. SALVÁ ALLOZA Vocal Mallorca
Vacant Vocal Menorca
BERNARDINO SEGUÍ COLL Vocal Administració del Estat i Comunitat Autònoma
MARÍA MAYOL FERRER Vocal Consells Insulars
ANA MARÍA BUÑOLA PEDROL Vocal Ajuntaments