Organització

 

Junta Directiva de l’Agrupació d’Arquitectes de les Illes Balears al Servei de l’Administració Pública (AASAP)

 

MATEU CARRIÓ MUNTANER President aasap.presidencia
Mª SOFIA AMENGUAL LUCIANO Secretari aasap.secretaria
MELCHOR MIRALLES MUT Tresorer
ARACELI PELLUZ GUADALUPE Vocal Eivissa i Formentera
EMILIO J. SALVÁ ALLOZA Vocal Mallorca
MIGUEL VALERA TALTAVULL Vocal Menorca
J. FRANCISCO REYNES SANCHO Vocal Administració del Estat i Comunitat Autònoma
ELISENDA BOET DOMÉNECH Vocal Consells Insulars
OSCAR ROMERO CROSA Vocal Ajuntaments