Viatges

Viatges

Una o dues vegades a l'any organitzam viatges a diferents indrets per visitar i conèixer obres d'interès; procuram, sempre que és possible, que ens acompanyi un arquitecte del lloc i/o l’autor mateix d'algunes de les obres que programam visitar; així podem tenir una visió més completa d’aquestes.

Aquests darrers anys s´han fet viatges de llarga durada com el de Suïssa o el de Berlín, que ens permeteren conèixer de primera mà obres mestres d’àmbit internacional. També hem programat viatges més a prop i de curta estança, com el de Madrid, amb l'arquitecte Carlos Puente, el de l'obra de Jujol a Tarragona amb l'arquitecte Pep Llinàs, o el d'Alacant amb el també arquitecte Javier García-Solera.

Aprofitam, mitjançant els viatges, l'oportunitat de visitar obres de bona arquitectura i així aprendre i estimular el nostre dia a dia professional, i també compartir amb els nostres companys les vivències que ens ofereix cada lloc.

 

Propers viatges:
Agenda COAIB

 

Arxiu