Noticies

 

Notícies
Guia d’aplicació del nou DB HE 2019 – Exemples pràctics.
Convocatòria Assemblea General Ordinària del COAIB.
Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears.
RECORDATORI: Convocatòria per a la confecció de la base de dades d'Arquitectes Perits de l'Audiència Nacional 2021. FINALITZACIÓ TERMINI 28/10/20
Coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució de les obres del "Projecte modificat d'adequació de l'intercanviador d'autobusos en la via perimetral de Ciutadella de Menorca".
A.T. per a la redacció de projecte constructiu i direcció d'obra de reparació de deficiències detectades en l'informe d'avaluació d'edificis (IEE) i l'informe d'auditoria energètica dels edificis de l'APB.
Servei per coordinar la seguretat i salut durant l’execució de les obres de reforma integral de la Residència de persones majors i Centre de Dia Miquel Mir, Inca
Assistència Tècnica a la Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut a l'obra de reformes diverses de el Centre Penitenciari de Mallorca.
Servei de redacció del projecte bàsic i executiu per a la reforma integral de la unitat de braquiterapia de l'Institut Català d'Oncologia a l'Hospital Duran i Reynals de l'Hospitalet de Llobregat.
Concurs de projectes per a l'adjudicació dels serveis de redacció del projecte bàsic i del projecte executiu, així com de la direcció d'obres, i redacció de l'estudi de seguretat i salut del sector d'equipaments de la Font de Baix, del municipi de Begur.
Mostrant 1 a 10 de 11540 Entrades