Noticies

 

Notícies
Construcció d'aulari infantil, pavelló polivalent, adequació de lavabos i vestuaris (inclòs sanejament i consolidació si és el cas) i adequació accessibilitat del centre C.E.I.P. El Colom
Pla general i catàleg de proteccions, El Puig – València.
Redacció de modificat de Normes Subsidiàries de Planejament i Catàleg de Béns i Espais Protegits de Bunyol.
Servei per a la redacció dels projectes bàsic i d'execució, treballs complementaris i direcció tècnica i coordinació de seguretat i salut de l'exposició permanent de la secció d'arqueologia del Museu de Mallorca.
Serveis d'elaboració de la modificació número 4 del Pla territorial insular de Mallorca.
Actualització de la guia d’aplicació del DB HE 2019.
Biblioteca COAIB - Demarcació Mallorca: Adquisicions/actualitzacions abril-juny de 2022.
Arxiu. Obra del mes/46.
RECORDATORI: TANCAMENT PER VACANCES COAIB 2022
Aprovació definitiva - Reglament insular d’Eivissa
Mostrant 1 a 10 de 12843 Entrades