Noticies

 

Notícies
ENGUERA_Redacció de projectes per a la urbanització del solar de Piqueras
VALDARAN_Redacció del projecte bàsic, executiu d'arquitectura i d'instal·lacions, pel nou edifici ambulatori de l'Hospital Val d'Aran (fase 1) i de l'ampliació de l'Hospital actual (fase 0).
Arxiu. Obra del mes/62
BARCELONA_Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de la fase II de l'Edifici d'Oficines de la Cotxera de Transports de Barcelona, S.A
CIUTADELLA_Concurs de projectes per la construcció de l'escola municipal de música i arts escèniques de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca. Ampliació termini de lliurament de propostes.
Incidència comunicacions electròniques Demarcació Eivissa i Formentera. RESOLTA
Incidència comunicacions electròniques Demarcació Eivissa i Formentera
Modificació de les NNSS per regular piscines a Santa Eularia. Aprovació inicial.
PALMA_ Serveis d'arquitectura per construir un nou edifici al moll vell del Port de Palma, per al Centre Oceanogràfic de Balears de l'Instituto Español de Oceanografía.
MANISES_Asistencia tècnica de redacció de projecte i direcció facultativa per l' actuació: Reposició CEIP Vicente Nicolau Balaguer. Ampliació termini de lliurament de propostes.
Mostrant 1 a 10 de 13866 Entrades