Premis d’Arquitectura

Premis d'Arquitectura
L'objecte dels Premis és seleccionar i premiar les obres més significatives que s´hagin desenvolupat a les Illes Balears. La convocatòria del concurs es realitza cada dos anys i la seva continuïtat en el temps està garantida perquè es deixa testimoni dels treballs seleccionats en un acte públic de lliurament dels premis i a l'any següent, en una exposició i una publicació representatives.

Els Premis d'Arquitectura permeten:

Donar a conèixer tant als companys de professió com al conjunt de la societat la qualitat d'obres dignes de ser considerades com a arquitectura; estimular la qualitat en les distintes manifestacions arquitectòniques; estimular la feina dels arquitectes, tot sovint resultat d'esforços que no han estat reconeguts ni tampoc compensats i fruit de forces i interessos encontrats; posar a l'abast de l'opinió pública i de la societat la producció arquitectònica d'un període acotat de la història, deixant testimoni a través d'un llibre i una exposició de l'arquitectura generada en una època.