Taller d’Arquitectura

El COAIB promou la creació d'un curs d'arquitectura que es desenvolupa a Palma de Mallorca, amb voluntat de periodicitat anual, durant el mes de juliol. El Taller està dirigit principalment a professionals i alumnes dels últims nivells de la carrera d'arquitectura.
L'objectiu del Taller d'Arquitectura és el de disposar d'un fòrum internacional d'intercanvi i de debat en què s'estudiï cada any un tema arquitectònic abordat des de la particular perspectiva de les Illes. Un segon objectiu és el de crear un lloc de trobada on els estudiants, professors i professionals puguin compartir el procés de gestació i desenvolupament de les idees arquitectòniques. El lloc de trobada és, per tant, el propi desenvolupament del projecte i les classes teòriques es proposen com a lliçons de suport i orientació al procés projectual.