Arxiu / Taller d’Arquitectura

XII. "Local i visitant: Paisatges heterotòpics". Juliol 2014. Aquest taller, organitzat per l'empresa Q9 sota la direcció de l'estudi d'arquitectura Coll-Leclerc, i amb la col·laboració de la Demarcació Mallorca del COAIB, es planteja com una reflexió crítica sobre el passat, present i projecció futura de l'arquitectura en relació a la convivència de local i visitant a Palma.

XI. "Infraestructures verdes: falques verdes, parcs periurbans, corredors ecològics i connectivitat". Juliol 2008. La finalitat del Taller d'aquest any era presentar, estudiar i millorar les propostes per a un pla sectorial de connectivitat per a l'illa de Mallorca i un pla de mobilitat blana per a Palma amb una solució de continuïtat, tot sota la visió paisatgística i de suport a una economia turística.

X. Una casa per Mathias Klotz. Juliol, 2007
El primer objectiu del Taller d'aquest any era explorar la relació entre lo construït i el context, en un entorn d'alta càrrega paisatgística. El segon objectiu era estudiar les relacions espacials i funcionals d'un habitatge, i el tercer objectiu era estudiar la relació entre el material, l'estructura, l'espai arquitectònic i la seva relació amb el tot. L'exercici per a investigar aquests temes era projectar una casa-refugi per a l'arquitecte Mathias Klotz i la seva família, l'emplaçament de la qual era triat pels propis alumnes.
Catàleg del Taller COAIB 2007

IX. Taller de construcció sostenible en bambú. Juliol, 2005
El principal objectiu de BambooLab era el d'experimentar amb tècniques alternatives de construcció i materials naturals, i usar aquests per a resoldre les noves necessitats que es creen en el actual marc socioambiental, amb la sostenibilitat com a valor ètic i estètic.

VIII edició. Estratègies multiescalars per al territori". Juliol, 2004
La finalitat del Taller era la de produir una exploració territorial, un diagnòstic resultat d'una consulta pluridisciplinar i unes propostes de projectes multiescala a l'illa de Mallorca, que oferissin plantejaments de redistribució de l'oferta amb arguments qualitatius tant per als turistes com per a la població resident. (AJORNAT)

VII edició. "Illaciutat". Juliol, 2003
El sèptim Taller d'Arquitectura qüestionava el concepte tradicional de Mallorca com a illa que manté zones de camp en oposició a urb. Pretenia estimular una postura crítica, una lectura nova i provocativa del conjunt de la illa de Mallorca i les convulsions que sobre el seu suport operen factors en continua evolució com el turisme, la cultura de la sostenibilitat o les polítiques energètiques.

VI edició. "Accessos a la ciutat, el front marítim de Palma i Eivissa". Juliol, 2001
Per primera vegada el Taller es descentralitzava i es realitzava en dues illes. La idea del taller era de fomentar el debat i obrir diverses vies d'estudi de connexió entre la perifèria, per on es produeixen generalment els accessos, amb el centre històric de les ciutats. Tota ciutat ha de recuperar els espais intersticials entre ambdues parts, oblidats i mancats de personalitat pròpia, per a reconvertir-los en part d'ella, en el seu accés, on la ciutat dóna la benvinguda al visitant.

V edició. "Els límits de la metròpoli". Juliol, 2000
La quinta edició del Taller d'Arquitectura es destinà a l'estudi del creixement urbà i dels espais intersticials entre la ciutat i l'espai rural.

IV edició. "El port i la ciutat". Juliol, 1997
El quart curs estigué dedicat a la relació del port i la ciutat, com a generador d'idees per a la recuperació dels espais industrials portuaris per a l'ús per part de la ciutat.

III edició."La memòria del lloc. Els llocs de la memòria". Juliol, 1996
La tercera edició del Taller, en 1996, sota el títol genèric de "El lloc de la memòria" es dedicà a indagar les actuacions necessàries per a reincorporar el barri històric de la Gerreria a la dinàmica de la ciutat , sense renunciar als trets que el caracteritzen.

II edició. "L'habitatge en el medi rural". Juliol, 1995

I edició. "L'espai rural: habitatge i territori". Juliol, 1994
La primera edició del Taller es dedicà a l'estudi de l'espai rural, en concret, del municipi de Sencelles, desenvolupant-se el cicle complert en dos anys consecutius, 1994 i 1995.