Novetats i notícies

 

  • Fons europeus per a la rehabilitació energètica d'habitatges
  • L’IAE i la separació de les xarxes d'aigües residuals i pluvials
  • Formació i difusió de normativa d'imminent aplicació

 

 

Normativa Tècnica d'Imminent o Recent Aplicació

  • O TMA/851/2021. Accessibilitat en espais públics urbanitzats. Entrada en vigor 02.01.22
  • RD 470/2021. Nou Codi Estructural. Entrada en vigor 10.11.21
  • RD 178/2021. Modificació del RITE. Entrada en vigor 01.07.21
  • RD 390/2021. Procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Entrada en vigor 03.06.21

 

 

Notícies
Codi Estructural: Classes d’exposició dels elements de formigó.
Codi Estructural. Recobriments en estructures de formigó.
Avanç de la Guia d’aplicació del codi estructural a l’edificació.
Actualització del Plec general de condicions técniques en Edificació v.2022.
Convocatòria d’ajuts para la millora de l’accessibilitat en els edificis.
Modificació del Codi Tècnic de L’Edificació.
Llibre de l'Edifici vs Llibre de l’Edifici Existent.
Llei 10/2022, del 14 de juny, de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Consell de Mallorca - Referència cadastral en les cèdules d'habitabilitat de renovació i en les de mancança.
RECORDATORI: Aplicació del nou Codi Estructural.
Mostrant 1 a 10 de 213 Entrades