Novetats i notícies

 

  • Recordatori: L'estudi de gestió de residus en els projectes d'edificació i en els projectes de demolició. Abril 2019.
  • Selecció de normativa tècnica per a obres d'edificació. Maig 2019
  • Contingut del Projecte d'Edificació. Maig 2019
  • Resum del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia (DB HE). Abril 2018

 

 

Normativa Tècnica d'Imminent o Recent Aplicació

  • Pla director sectorial de residus no perillosos de l'illa de Mallorca. Entrada en vigor el 09.07.2019
  • Pla director sectorial de residus no perillosos de Formentera. Entrada en vigor el 31.05.2019
  • Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica. Entrada en vigor el 02.05.2019
  • Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears. Entrada en vigor el 22.02.2019
  • Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears. Entrada en vigor el 16.04.2019
  • Reial Decret 51/2019, de 8 de febrer, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears. Entrada en vigor el 24.02.2019

 

 

Notícies
Tramitació de projectes de telecomunicacions.
RECORDATORI: Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears.
Actualització del document de suport: DA DB-SI/1. Justificació de la posada en obra de productes de construcció quant a les seves característiques de comportament davant el foc.
Aprovació definitiva del Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de Formentera.
Normativa tècnica de referència per obres d’edificació.
Recordatori: Plec de condicions tècniques.
Sistemes autònoms de depuració i abocament d'aigües.
Avanç de les principals novetats del rd 244/2019 d'autoconsum d'energia elèctrica.
Normativa tècnica de referència per a obres d’edificació.
RECORDATORI: L'estudi de gestió de residus en els projectes d'edificació i en els projectes de demolició.
Mostrant 1 a 10 de 115 Entrades