Novetats i notícies

 

 • Aplicació per a generar les Instruccions d'Ús i Manteniment
 • Fons europeus per a la rehabilitació energètica d'habitatges
 • Normativa de referència per a intervencions en edificis existents d'ús residencial
 • Sistemes autònoms de depuració d'aigües residuals per a ús residencial
 • Contingut documental del projecte
 • Selecció de normativa tècnica per a obres d'edificació
 • Formació i difusió de normativa d'imminent o recent aplicació

 

 

Normativa Tècnica d'interès de recent aplicació

 • D 1/2023. Accessibilitat universal en els espais d'ús públic de les Illes Balears. Entrada en vigor 24.02.2023
 • RD 49/2023. Pla Hidrològic de les Illes Balears. Entrada en vigor 11.02.2023
  • O TMA/851/2021. Accessibilitat en espais públics urbanitzats. Entrada en vigor 02.01.22
  • RD 470/2021. Nou Codi Estructural. Entrada en vigor 10.11.21
  • RD 178/2021. Modificació del RITE. Entrada en vigor 01.07.21
  • RD 390/2021. Procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Entrada en vigor 03.06.21

 

 

Notícies
Correcció d'errors del Codi Estructural.
Allotjament dotacional i allotjament amb espais comuns complementaris.
Actualizació. Guia sobre desgravacions fiscals per rehabilitació d'habitatges i edificis residencials.
Actualització. Normativa d'interès per a intervencions en edificis existents d'ús residencial.
Sistemes autònoms de depuració d'aigües residuals per a ús residencial.
Actualitació de la Guia d'Aplicació del DB HE 2019
RECORDATORI: Incorporació de les Instruccions d'ús i manteniment en el projecte d'execució
AVÍS IMPORTANT: Cèdules d'habitabilitat.
Actualització de la Nota Tècnica d'aplicació del DB HE 2019
ACTUALITZACIÓ_Normativa d'interès per a intervencions en edificis existents, d'ús residencial.
Mostrant 1 a 10 de 249 Entrades