Novetats i notícies

 

  • Recordatori: L'estudi de gestió de residus en els projectes d'edificació i en els projectes de demolició. Abril 2019.
  • Selecció de normativa tècnica per a obres d'edificació. Maig 2019
  • Contingut del Projecte d'Edificació. Maig 2019
  • Resum del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia (DB HE). Abril 2018

 

 

Normativa Tècnica d'Imminent o Recent Aplicació

  • Pla director sectorial de residus no perillosos de l'illa de Mallorca. Entrada en vigor el 09.07.2019
  • Pla director sectorial de residus no perillosos de Formentera. Entrada en vigor el 31.05.2019
  • Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica. Entrada en vigor el 02.05.2019
  • Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears. Entrada en vigor el 22.02.2019
  • Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears. Entrada en vigor el 16.04.2019
  • Reial Decret 51/2019, de 8 de febrer, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears. Entrada en vigor el 24.02.2019

 

 

Notícies
RECORDATORI: Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears.
Actualització del document de suport: DA DB-SI/1. Justificació de la posada en obra de productes de construcció quant a les seves característiques de comportament davant el foc.
Aplicacions informàtiques per a la Certificació Energètica i la justificació del He0 i He1.
Aprovació definitiva del Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de Formentera.
Normativa tècnica de referència per obres d’edificació.
Aprovació definitiva del Pla Director Sectorial de Residus no Perillosos de l'illa de Mallorca.
Recordatori: Plec de condicions tècniques.
Sistemes autònoms de depuració i abocament d'aigües.
Avanç de les principals novetats del rd 244/2019 d'autoconsum d'energia elèctrica.
Normativa tècnica de referència per a obres d’edificació.
Mostrant 1 a 10 de 116 Entrades