Novetats i notícies

 

  • Recordatori: Modificacions del DB-HE i del DB-HS
  • Recordatori: Modificació del Reial Decret 235/2013 sobre certificació energètica
  • Contingut del Projecte d'Edificació
  • Resum del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia (DB HE)

 

 

Normativa Tècnica d'Imminent o Recent Aplicació

  • Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica. Entrada en vigor el 02.05.2019
  • Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears. Entrada en vigor el 22.02.2019
  • Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears. Entrada en vigor el 16.04.2019
  • Reial Decret 51/2019, de 8 de febrer, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears. Entrada en vigor el 24.02.2019

 

 

Notícies
RECORDATORI: L'estudi de gestió de residus en els projectes d'edificació i en els projectes de demolició.
Al·legacions del COAIB al projecte de decret pel qual es regulen els informes d’avaluació d’edificis i el seu registre.
Publicació de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears (I).
Estudis en matèria d'eficiència energètica en l'àmbit balear (II).
Estudis en matèria d'eficiència energètica en l'àmbit balear (I).
Modificació de la documentació necessària per sol·licitar cèdules d’habitabilitat a Mallorca.
Normativa tècnica de referència per a obres d’edificació.
Aplicacions informàtiques vàlides per justificar HE0, HE1 i eficiència energètica.
Normativa històrica del formigó.
Resum del DA DB-SUA/2
Mostrant 1 a 10 de 96 Entrades