Novetats i notícies

 

  • Fons europeus per a la rehabilitació energètica d'habitatges
  • L’IAE i la separació de les xarxes d'aigües residuals i pluvials
  • Formació i difusió de normativa d'imminent aplicació

 

 

Normativa Tècnica d'Imminent o Recent Aplicació

  • O TMA/851/2021. Accessibilitat en espais públics urbanitzats. Entrada en vigor 02.01.22
  • RD 470/2021. Nou Codi Estructural. Entrada en vigor 10.11.21
  • RD 178/2021. Modificació del RITE. Entrada en vigor 01.07.21
  • RD 390/2021. Procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Entrada en vigor 03.06.21

 

 

Notícies
Modificació del Codi Tècnic de L’Edificació.
Llibre de l'Edifici vs Llibre de l’Edifici Existent.
Llei 10/2022, del 14 de juny, de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Consell de Mallorca - Referència cadastral en les cèdules d'habitabilitat de renovació i en les de mancança.
RECORDATORI: Aplicació del nou Codi Estructural.
Fons Next Generation Guia sobre desgravacions fiscals per a rehabilitació.
Reestructuració del portal d'informàtica professional.
Llibre de l'edifici existent i ajudes a la rehabilitació.
Nova versió de l'Eina Unificada Lider-Calener (HULC) de 20/04/2022
RECORDATORI_FONS EUROPEUS PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'HABITATGES. Requeriments dels Programes 3, 4 i 5.
Mostrant 1 a 10 de 208 Entrades