Novetats i notícies

 

Informació relativa al COVID-19

 • Ordre conjunta de 25 de març de 2020 - Protocol de mesures preventives sanitàries davant el COVID-19 en el sector de la construcció
 • CSCAE - Preguntes freqüents COVID-19
 • COAC - Preguntes freqüents COVID-19
 • CSCAE - Pautes d'actuació de la DF davant la situació d'emergència sanitària provocada pel COVID-19
 • Formació i difusió del CTE 2019
 • RD 732/2019. Modificació del CTE. Desembre 2019
 • Recordatori: L'estudi de gestió de residus en els projectes d'edificació i en els projectes de demolició. Abril 2019
 • Contingut del Projecte d'Edificació. Maig 2019

 

 

Normativa Tècnica d'Imminent o Recent Aplicació

 • RD 732/2019. Modificació del CTE. D'aplicació voluntària a partir del 28.12.19. D'aplicació obligatòria a partir del 28.06.20 + els dies naturals corresponents a l'estat d'alarma
 • Pla director sectorial de residus no perillosos de l'illa de Mallorca. Entrada en vigor el 09.07.2019
 • Pla director sectorial de residus no perillosos de Formentera. Entrada en vigor el 31.05.2019
 • Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica. Entrada en vigor el 02.05.2019
 • Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears. Entrada en vigor el 22.02.2019
 • Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears. Entrada en vigor el 16.04.2019

 

 

Notícies
Nova versió de L'eina Unificada Lider-Calener (Hulc).
Decret Llei 8/2020. Modificació de la Llei 7/2013 d'activitats.
Nota Tècnica sobre les modificacions del DB HE.
Document divulgatiu: conceptes bàsics sobre la modificació del CTE.
Nota Tècnica del nou DB HS6 de Protecció enfront al radó. Nota Tècnica del nou DB HS6 de Protecció enfront al radó
Accés a les normes UNE a través de la secció web d’Àrea Tècnica.
Nou portal de formació i difusió del CTE 2019.
Formació i difusió del CTE 2019.
Gestió preventiva en obres sense projecte.
Actualització del Document Bàsic d'estalvi d'energia (DB HE).
Mostrant 1 a 10 de 129 Entrades