Novetats i notícies

 

 • Fons europeus per a la rehabilitació energètica d'habitatges. Setembre 2023
 • Normativa de referència per a intervencions en edificis existents d'ús residencial. Juliol 2023
 • Llibre de l'edifici vs Llibre de l'edifici existent. Juliol 2023
 • L’IAE i la separació de les xarxes d'aigües residuals i pluvials
 • Formació i difusió de normativa d'imminent o recent aplicació

 

 

Normativa Tècnica d'interès de recent aplicació

 • D 1/2023. Accessibilitat universal en els espais d'ús públic de les Illes Balears. Entrada en vigor 24.02.2023
 • RD 49/2023. Pla Hidrològic de les Illes Balears. Entrada en vigor 11.02.2023
  • O TMA/851/2021. Accessibilitat en espais públics urbanitzats. Entrada en vigor 02.01.22
  • RD 470/2021. Nou Codi Estructural. Entrada en vigor 10.11.21
  • RD 178/2021. Modificació del RITE. Entrada en vigor 01.07.21
  • RD 390/2021. Procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Entrada en vigor 03.06.21

 

 

Notícies
Actualització de la Nota Tècnica d'aplicació del DB HE 2019
ACTUALITZACIÓ_Normativa d'interès per a intervencions en edificis existents, d'ús residencial.
Actualització 3 de l'aplicació informàtica SEMcal.
Nova normativa per a la prevenció i el control de la legionel·losis
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA: Anàlisi de possibles estratègies de rehabilitació energètica en edificis plurifamiliars.
Ampliació del termini de sol·licitud de les subvencions d'habitatges a càrrec de els FONS NEXT GENERATION EU
Exoneració de paràmetres urbanístics per a obres de rehabilitació energètica.
RECORDATORI: Projecte preliminar d’Activitats
Elaboració d'estudi de seguretat i salut o d'estudi bàsic de seguretat i salut.
Nova versió de l'eina unificada Lider-Calener (HULC).
Mostrant 1 a 10 de 241 Entrades