Novetats i notícies

 

 • Aplicació per a generar les Instruccions d'Ús i Manteniment
 • Fons europeus per a la rehabilitació energètica d'habitatges
 • Normativa de referència per a intervencions en edificis existents d'ús residencial
 • Sistemes autònoms de depuració d'aigües residuals per a ús residencial
 • Contingut documental del projecte
 • Selecció de normativa tècnica per a obres d'edificació
 • Formació i difusió de normativa d'imminent o recent aplicació

 

 

Normativa Tècnica d'interès de recent aplicació

 • D 1/2023. Accessibilitat universal en els espais d'ús públic de les Illes Balears. Entrada en vigor 24.02.2023
 • RD 49/2023. Pla Hidrològic de les Illes Balears. Entrada en vigor 11.02.2023
  • O TMA/851/2021. Accessibilitat en espais públics urbanitzats. Entrada en vigor 02.01.22
  • RD 470/2021. Nou Codi Estructural. Entrada en vigor 10.11.21
  • RD 178/2021. Modificació del RITE. Entrada en vigor 01.07.21
  • RD 390/2021. Procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Entrada en vigor 03.06.21

 

 

Notícies
Actualització dels comentaris del DB-SUA i del DA DB-SUA/3
RECORDATORI: Aspectes tècnics per a la legalització d'edificacions.
Aspectes tècnics per a la legalització d'edificacions.
Certificació de construcció sostenible d’edificis.
Decret 145/1997 d’habitabilitat i les seves modificacions.
Jornada Nou Decret llei 3/2024, legalitzacions en sòl rústic- 17 de juny de 2024, a les 10h.
RECORDATORI: Exigències del DB SI per habitatges unifamiliars amb garatge.
Terminologia de les interencions en edificis existents
Modificació de la instrucció per a la recepció de ciments (RC-16)
Actualització Allotjament dotacional i allotjament amb espais comuns complementaris
Mostrant 1 a 10 de 265 Entrades