Novetats i notícies

 

  • Fons europeus per a la rehabilitació energètica d'habitatges
  • L’IAE i la separació de les xarxes d'aigües residuals i pluvials
  • Formació i difusió de normativa d'imminent aplicació

 

 

Normativa Tècnica d'Imminent o Recent Aplicació

  • O TMA/851/2021. Accessibilitat en espais públics urbanitzats. Entrada en vigor 02.01.22
  • RD 470/2021. Nou Codi Estructural. Entrada en vigor 10.11.21
  • RD 178/2021. Modificació del RITE. Entrada en vigor 01.07.21
  • RD 390/2021. Procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Entrada en vigor 03.06.21

 

 

Notícies
Actualització del "Contingut documental del projecte d'edificació".
Actualizació Nota Tècnica de la Llei 7/2013 d’Aactivitats de les Illes Balears
Vinculació d'obra i activitat d'edificis plurifamiliars amb aparcament.
Normativa tècnica de referència per a obres d'edificació.
Entrada en vigor del Decret 1/2023 d'accessibilitat en espais d'ús públic de les Illes Balears.
FONS EUROPEUS PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'HABITATGES. Requeriments dels Programes 3, 4 i 5.
Ajuntament de Palma. Convocatòria d'ajuts a la rehabilitació edificatòria.
Decret 1/2023 de l’accessibilitat en els espais d’ús públic de les Illes Balears.
Actualització dels comentaris del DB-HS, DB-SI i del DA DB-SI/1
Modificació de la Llei d’activitats.
Mostrant 1 a 10 de 229 Entrades