Novetats i notícies

 

 • Actualització de l'entrada en vigor del CTE 2019

Informació relativa al COVID-19

 • Ordre conjunta de 25 de març de 2020 - Protocol de mesures preventives sanitàries davant el COVID-19 en el sector de la construcció
 • CSCAE - Preguntes freqüents COVID-19
 • COAC - Preguntes freqüents COVID-19
 • CSCAE - Pautes d'actuació de la DF davant la situació d'emergència sanitària provocada pel COVID-19
 • Formació i difusió del CTE 2019
 • RD 732/2019. Modificació del CTE. Desembre 2019
 • Recordatori: L'estudi de gestió de residus en els projectes d'edificació i en els projectes de demolició. Abril 2019
 • Contingut del Projecte d'Edificació. Maig 2019

 

 

Normativa Tècnica d'Imminent o Recent Aplicació

 • RD 732/2019. Modificació del CTE. D'aplicació voluntària a partir del 28.12.19. D'aplicació obligatòria a partir del 28.06.20 + els dies naturals corresponents a l'estat d'alarma
 • Pla director sectorial de residus no perillosos de l'illa de Mallorca. Entrada en vigor el 09.07.2019
 • Pla director sectorial de residus no perillosos de Formentera. Entrada en vigor el 31.05.2019
 • Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica. Entrada en vigor el 02.05.2019
 • Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears. Entrada en vigor el 22.02.2019
 • Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears. Entrada en vigor el 16.04.2019

 

 

Notícies
Aplicació obligatòria i documentació formativa de les modificacions del CTE.
Guia d’aplicació del nou DB HE 2019.
Nota tècnica sobre les modificacions del DB HE
Nota tècnica del nou DB HS6 de protecció enfront al radó.
Recordatori: Nou portal de Formació i Difusió del CTE 2019
RECORDATORI: Entrada en vigor de la modificació del CTE.
Aprovació definitiva del Pla director sectorial de residus No Perillosos de Menorca.
Actualització de l'entrada en vigor de la modificació del CTE.
Nova versió de L'eina Unificada Lider-Calener (Hulc).
Decret Llei 8/2020. Modificació de la Llei 7/2013 d'activitats.
Mostrant 1 a 10 de 137 Entrades