Informació

 

Biblioteca Mallorca

Adreça:
Portella, 14
07001 - Palma de Mallorca
Horari:
De dilluns a divendres, de 08:30 a 14:30 h.
Telèfon:
971 22 86 59
E-mail:
bibliopalma
vocalbibliotecamallorca

Serveis:

- Sala de lectura
L'accés a la biblioteca és lliure per a la consulta del fons bibliogràfic. A més, tenim a disposició dels usuaris 2 ordinadors per a consultar el catàleg de la biblioteca i accedir a Internet.

- Préstec
(només per a arquitectes col·legiats) Es poden treure un total de 3 documents durant 3 setmanes, aquest període és prorrogable tant personalment, per correu electrònic, bibliopalma o bé per telèfon, fins a un màxim de tres vegades consecutives. La pròrroga es concedeix automàticament sempre i quan es sol·liciti dins el termini establert, exceptuant si el document ha estat reservat per un altre col·legiat.

 

 

Biblioteca Menorca

Adreça:
Cos de Gràcia, 38
07702 - Mao Menorca
Horari:
De dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 h.
Telèfon:
971 36 27 62
E-mail:
visadomenorca

Serveis:

- Sala de lectura
L'accés a la biblioteca és lliure per a la consulta del fons bibliogràfic. A més, tenim a disposició dels usuaris 1 ordinador per a consultar el catàleg de la biblioteca i accedir a Internet.

- Préstec
(només per a arquitectes col·legiats) Es poden treure un total de 3 documents durant 3 setmanes, aquest període és prorrogable tant personalment, per correu electrònic, visadomenorca o bé per telèfon, fins a un màxim de tres vegades consecutives. La pròrroga es concedeix automàticament sempre i quan es sol·liciti dins el termini establert, exceptuant si el document ha estat reservat per un altre col·legiat.

 

 

Biblioteca Eivissa

Adreça:
Pere Tur, 3 - Dalt Vila
07800 - Eivissa
Horari:
de dilluns a divendres de 8:30 a 13:00 h.
Telèfon:
971 39 80 03
E-mail:
coaibeivissa

- Sala de lectura
L'accés a la biblioteca és lliure per a la consulta del fons bibliogràfic. A més, tenim a disposició dels usuaris 1 ordinador per a consultar el catàleg de la biblioteca i accedir a Internet.

- Préstec
(només per a arquitectes col·legiats) Es poden treure un total de 3 documents durant 3 setmanes, aquest període és prorrogable tant personalment, per correu electrònic, coaibeivissa o bé per telèfon, fins a un màxim de tres vegades consecutives. La pròrroga es concedeix automàticament sempre i quan es sol·liciti dins el termini establert, exceptuant si el document ha estat reservat per un altre col·legiat.