Col·legiació

A través de la Finestreta Única del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (COAIB), el professional pot obtenir informació sobre els procediments i els tràmits per col·legiar-se i, en cas que ja estigui col·legiat, pot realitzar canvis en la seva situació col·legial, obtenir certificats electrònics, actualitzar les seves dades professionals i personals, obtenir la clau per a l'accés a l'àrea restringida de la web, sol·licitar l'alta del visat telemàtic i sol·licitar la baixa col·legial.

Modalitats de col·legiació

- Residents:

Els arquitectes que es vulguin adscriure a aquesta modalitat haurien de tenir establert el seu domicili únic professional o principal a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per dur a terme la seva adscripció a una demarcació es requereix l'aportació de qualsevol tipus de document que acrediti que el seu domicili professional és a territori de les Illes Balears o, si no n'hi ha, certificat d'empadronament en algun municipi de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


- No residents:

Es podran adscriure a aquesta modalitat aquells arquitectes que, tot i tenir la seva residència col·legial en una altra Comunitat Autònoma, també es vulguin adscriure al COAIB de manera voluntària. Per això, es requereix acreditar la seva col·legiació en un altre col·legi oficial d'arquitectes del territori espanyol.

 

Arquitectes

Societats