Organització

 

Junta Directiva de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses del COAIB

 

PERE RIUS CATALÀ President aaepf.presidencia
GREGORIO DE VICENTE CUADRADO Secretari aaepf.secretaria
MARÍA DEL PILAR RIERA VICENS Tresorer
XAVIER LLOBET RIVAS Vocal Eivissa i Formentera
AINA JULIÁN RIPOLL Vocal Mallorca
MIGUEL GARCÍA SOLER Vocal Menorca