Organització

 

Junta Directiva de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses del COAIB

 

MARIA INMACULADA SALOM MOLL President aaepf.presidencia
MANUEL GARCÍA RAMIS Secretari aaepf.secretaria
ELISABET FIOL BERNAT Tresorer
JOAN MARÍ FERRER Vocal Eivissa i Formentera
Vacant Vocal Mallorca
ELISABET FIOL BERNAT Vocal Menorca