Òrgans de Direcció i Gestió

Junta de Govern del COAIB
Degà/na BERNAT NADAL ALEMANY
Secretari/a ÁNGEL MORADO VILA
Tresorer/a ANA MARÍA SALVÁ TEJEDOR
Vocal president Dem. Eivissa i Formentera (1) MARÍA DEL CARMEN NAVAS-PAREJO GALERA
Vocal president Dem. Mallorca (2) JOAN CERDÁ RIPOLL
Vocal president Dem. Menorca (3) ENRIC TALTAVULL FEMENÍAS
Vocal secretari Dem. Eivissa i Formentera (4) JOSÉ MANUEL REVELLES BENAVENTE
Vocal secretari Dem. Mallorca (5) JUAN ALBA LÓPEZ
Vocal secretari Dem. Menorca (6) CRISTINA MOLL TALTAVULL (en funcions)
Vocal (7) JUANA CANET ROSSELLÓ
Vocal (8) JOAN ENRIC VILARDELL SANTACANA
Comitè Executiu de la Junta de Govern
Degà/na BERNAT NADAL ALEMANY
Secretari/a ÁNGEL MORADO VILA
Tresorer/a ANA MARÍA SALVÁ TEJEDOR
Vocal president Dem. Eivissa i Formentera (1) MARÍA DEL CARMEN NAVAS-PAREJO GALERA
Vocal president Dem. Mallorca JOAN CERDÁ RIPOLL
Vocal president Dem. Menorca ENRIC TALTAVULL FEMENÍAS
Junta Demarcació Evissa i Formentera
President MARÍA DEL CARMEN NAVAS-PAREJO GALERA
Secretari JOSÉ MANUEL REVELLES BENAVENTE
Tresorer AMELIA MOLINA MARÍ
Junta Demarcació Mallorca
President/a JOAN CERDÁ RIPOLL
Secretari/a JUAN ALBA LÓPEZ
Tresorer/a MARIA INMACULADA SALOM MOLL
Vocal (1) Vacant
Vocal (2) FCO. JAVIER TUGORES FERRÀ
Junta Demarcació Menorca
President/a ENRIC TALTAVULL FEMENÍAS
Secretari/a CRISTINA MOLL TALTAVULL (en funcions)
Tresorer/a CRISTINA MOLL TALTAVULL
Agrupació d'Arquitectos Experts Periciales i Forenses
President/a PERE RIUS CATALÀ
Secretari/a GREGORIO DE VICENTE CUADRADO
Tresorer/a MARÍA DEL PILAR RIERA VICENS
Vocal Eivissa-Formentera XAVIER LLOBET RIVAS
Vocal Mallorca AINA JULIÁN RIPOLL
Vocal Menorca MIGUEL GARCÍA SOLER
Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública
President/a MATEU CARRIÓ MUNTANER
Secretari/a GABRIEL JUAN BUADES CRESPÍ
Tresorer/a BARTOLOMÉ NICOLAU MAYOL
Vocal Eivissa-Formentera Vacant
Vocal Mallorca EMILIO J. SALVÁ ALLOZA
Vocal Menorca Vacant
Vocal Administració de l'Estat i Comunitat Autònoma BERNARDINO SEGUÍ COLL
Vocal Consells Insulars MARÍA MAYOL FERRER
Vocal Ajuntaments ANA MARÍA BUÑOLA PEDROL
Direcció
Codirecció JUAN M. GARCÍA POU
Codirecció MARIA MAGDALENA VALLORI RAMIS
Oficina d'Informació Deontològica (OID)
Arquitecta
Assessoria Jurídica
COAIB JUAN M. GARCÍA POU
Dem. Eivissa i Formentera ROBERTO MORENO PIVIDORI
Dem. Mallorca JUAN M. GARCÍA POU
Dem. Menorca CARLOS IÑIGO SAFONT
Caps de Departaments Tècnics
Àrea Tècnica JOAN BAUÇÀ ROIG
Escola COAIB JOSÉ A. MALDONADO MORENO
OIU LUIS BLANES MAYANS
Visat Dem. Mallorca EMILIO SALVÀ ALLOZA
Coord. Tècnica Dem. Menorca ENRIQUE ULLDEMOLINS VIDAL
Caps de Departaments Administratius
Activitats Tècniques, Culturals, Formació i Publicacions JOANA NADAL NIELSEN
Administració
Informàtica de gestió MATEU BOVER BAUÇÀ
Secretaria Deganat i Dem. Mallorca MARIA MAGDALENA VALLORI RAMIS
Visat Dem. Mallorca PEDRO FERRIOL ROCA
Dem. Eivissa i Formentera JOSÉ MARIA MARÍ PADILLA
Dem. Menorca JOANA RIUDAVETS RIUDAVETS