Òrgans de Direcció i Gestió

Junta de Govern del COAIB
Degà/na MARTA VALL-LLOSERA FERRÁN
Secretari/a ÁNGEL MORADO VILA
Tresorer/a BERNAT NADAL ALEMANY
Vocal president Dem. Eivissa i Formentera (1) IVÁN TORRES RAMÓN
Vocal president Dem. Mallorca (2) IGNACIO SALAS PONS
Vocal president Dem. Menorca (3) ENRIC TALTAVULL FEMENÍAS
Vocal secretari Dem. Eivissa i Formentera (4) EIRIKUR FCO. CASADESUS BALDURSSON
Vocal secretari Dem. Mallorca (5) XAVIER NICOLAU CUYÁS
Vocal secretari Dem. Menorca (6) JOAN ENRIC VILARDELL SANTACANA
Vocal (7) JUANA CANET ROSSELLÓ
Vocal (8) MANUEL FORTEZA-REY RIESCO
Comitè Executiu de la Junta de Govern
Degà/na MARTA VALL-LLOSERA FERRÁN
Secretari/a ÁNGEL MORADO VILA
Tresorer/a BERNAT NADAL ALEMANY
Vocal president Dem. Eivissa i Formentera (1) IVÁN TORRES RAMÓN
Vocal president Dem. Mallorca IGNACIO SALAS PONS
Vocal president Dem. Menorca ENRIC TALTAVULL FEMENÍAS
Junta Demarcació Evissa i Formentera
President IVÁN TORRES RAMÓN
Secretari EIRIKUR FCO. CASADESUS BALDURSSON
Tresorer NOEMÍ RODRÍGUEZ GÓMEZ
Junta Demarcació Mallorca
President/a IGNACIO SALAS PONS
Secretari/a XAVIER NICOLAU CUYÁS
Tresorer/a JOAN CERDÀ RIPOLL
Vocal (1) GUILLEM TOMÁS BOSCH
Vocal (2) FCO. JAVIER TUGORES FERRÀ
Junta Demarcació Menorca
President/a ENRIC TALTAVULL FEMENÍAS
Secretari/a JOAN ENRIC VILARDELL SANTACANA
Tresorer/a CRISTINA MOLL TALTAVULL
Agrupació d'Arquitectos Experts Periciales i Forenses
President/a MARIA INMACULADA SALOM MOLL
Secretari/a MANUEL GARCÍA RAMIS
Tresorer/a CATALINA CALAFAT MANERA
Vocal Eivissa-Formentera JOAN MARÍ FERRER
Vocal Mallorca JAIME GELABERT PONCELL
Vocal Menorca ELISABET FIOL BERNAT
Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública
President/a MATEU CARRIÓ MUNTANER
Secretari/a MARIA SOFIA AMENGUAL LUCIANO
Tresorer/a MELCHOR MIRALLES MUT
Vocal Eivissa-Formentera ARACELI PELLUZ GUADALUPE
Vocal Mallorca EMILIO J. SALVÁ ALLOZA
Vocal Menorca MIGUEL VALERA TALTAVULL
Vocal Administració de l'Estat i Comunitat Autònoma JOSÉ FRANCISCO REYNÉS SANCHO
Vocal Consells Insulars ELISENDA BOET DOMÉNECH
Vocal Ajuntaments OSCAR ROMERO CROSA
Gerència
Gerent COAIB CÉSAR N. PACHECO CIFUENTES
Oficina d'Informació Deontològica (OID)
Arquitecta LUCIA MANZANEDO SANZ
Assessoria Jurídica
COAIB JUAN M. GARCÍA POU
Dem. Eivissa i Formentera ROBERTO MORENO PIVIDORI
Dem. Mallorca JUAN M. GARCÍA POU
Dem. Menorca CARLOS IÑIGO SAFONT
Assessoria Tècnica
COAIB SALVADOR JUAN MAS
Caps de Departaments Tècnics
Àrea Tècnica JOAN BAUÇÀ ROIG
Escola COAIB CARMEN ARBÓS BERENGUER
OIU PEDRO J. CARRETERO DE OLEZA
Visat Dem. Mallorca EMILIO SALVÀ ALLOZA
Coord. Tècnica Dem. Menorca ENRIQUE ULLDEMOLINS VIDAL
Caps de Departaments Administratius
Activitats Tècniques, Culturals, Formació i Publicacions JOANA NADAL NIELSEN
Administració SEBASTIÀ SEGUÍ MARCÉ
Informàtica de gestió MATEU BOVER BAUÇÀ
Secretaria Deganat i Dem. Mallorca MARIA MAGDALENA VALLORI RAMIS
Visat Dem. Mallorca COLOMA ESPINAR SIQUIER
Dem. Eivissa i Formentera JOSÉ MARIA MARÍ PADILLA
Dem. Menorca JOANA RIUDAVETS RIUDAVETS