Noticies

 

Notícies
UA -8 de les NS de Puigpunyent. Suspensió cautelar de llicències.
Arxiu. Obra del mes/12.
Aplicacions informàtiques per a la Certificació Energètica i la justificació del He0 i He1.
Concurs de projectes amb intervenció de jurat, subjecte a regulació harmonitzada, per al projecte de la nova facultat de ciències de la salut de la Universitat d'Alacant.
Modificació 1/2018 N.S. de Petra. Nota sobre la suspensió de llicències.
PERI Son Dameto. Palma. Supressió UA1.
Modificació PGOU Calvià. Aprovació definitiva.
Planejament: 1a quinzena agost 2019.
Pla Especial de Santa Catalina, Palma. Correcció d’errades.
Directori Agenda COAIB 2020.
Mostrant 21 a 30 de 10841 Entrades