Noticies

 

Notícies
Convocatòria de plaça d'arquitecte col·laborador en pràctiques per a EQE.
Modificacions del PGOU Pollença. Suspensions de llicències.
Planejament: 1a quinzena febrer 2020.
Consideracions COAIB - Modificació n.30 de NS Sant Llorenç
Redacció del projecte executiu d'instal·lacions, Estudi de Seguretat i Salut, Direcció d'Obra i Instal·lacions, Coordinació de la Seguretat i Salut i Control de Qualitat, de la Reforma de Ca S'Amitger de Lluc.
Llibre "Patología y Recalce de las cimentaciones"
Serveis d'arquitecte per a la redacció de projecte bàsic i d'execució, direcció de les obres i redacció d'estudi de seguretat i salut d'un centre de dia de 30 places en Palmanova (Calvià).
Convocatòria de plaça d'arquitecte col·laborador en pràctiques. TERMINI: 28/02/2020.
Modificació núm. 3 NS Son Servera. Suspensió de llicències.
Contractació d'un Coordinador per al Congrés d'Arquitectura 2020. Ampliació termini fins el 19/02/2020
Mostrant 1 a 10 de 11082 Entrades