L'Oficina de Concursos del COAIB neix amb l'objectiu de defensar els drets i interessos del nostre col·lectiu quant a la contractació pública, intentant que aquesta serveixi com a instrument per a fomentar la qualitat de l'entorn construït.

Des de l'any 1994, l'Oficina de Concursos i Borsa de Treball del COAIB ha treballat sense interrupció revisant i difonent centenars de convocatòries així com oferint la seva col·laboració a les Administracions Públiques, amb l'objectiu de fomentar la implantació dels concursos d'arquitectura en l'àmbit de la contractació pública com a eina per a aconseguir propostes de qualitat.

Des de llavors, el funcionament de l'oficina ha anat evolucionant i adaptant-se a les necessitats, la demanda i els requisits a l'entorn de la contractació pública, posant-se al dia en temes de legislació així com proposant millores a diferents nivells en cadascuna de les convocatòries que s'han revisat.

Continuem treballant per fer més accessible i actualitzada la informació que es reflecteix en la nostra pàgina web i en xarxes socials.

Tota la nostra tasca es realitza amb el suport dels departaments de Secretaria i Assessoria Jurídica.