L'Àrea de Concursos i Borsa de Treball del COAIB té com a objectiu facilitar als arquitectes tot tipus d'encàrrecs - bàsicament de l'Administració - en condicions adequades de transparència i informació.

Des de l'any 1994, l'Oficina de Concursos i Borsa de Treball del COAIB ha vingut treballant sense interrupció per a gestionar la col·laboració del Col·legi amb les Administracions Públiques d'aquesta Comunitat, amb la finalitat de fomentar la convocatòria de concursos d'arquitectura de qualitat.

Des de llavors, el Col·legi ha contribuït a la convocatòria i difusió de desenes de concursos, prestant la seva col·laboració a l'entitat convocant de diverses formes: mitjançant assessorament en la redacció de les bases tècniques, canalitzant les limitacions i rigideses legals, removent traves burocràtiques, contribuint a la selecció del jurat de prestigi, aportant diners per a millorar les dotacions dels premis i elevar el nivell del jurat, exposant i publicant els treballs i, també, en diverses ocasions, dient no a convocatòries les regles de les quals de joc semblaven poc clares.

En l'últim trimestre de 2009, s'ha produït l'ampliació de l'els serveis actuals i s'han potenciat els recursos humans i materials dedicats a l'Oficina de Concursos i Borsa de Treball.