Borsa de treball

Condicions de funcionament:

La Borsa de Treball del COAIB té l'objectiu de facilitar als arquitectes col·legiats la informació rebuda al COAIB relativa a tot tipus d'encàrrecs i col·laboracions entre professionals. Per aquesta raó, les ofertes i demandes de treball, que tenen a veure amb places per a arquitectes amb titulació homologada, es dirigeixen a col·legiats del COAIB i només aquests podran accedir a les ofertes/demandes que apareixen a la categoria d'Arquitectes. Les altres categories estan obertes a tots els interessats.

Existeix la possibilitat d'enviar una oferta/demanda via email, fax o presencialment a les seus col·legials. El formulari d'inserció de dades es troba en aquesta mateixa pàgina web. Una cop rebuda i supervisada la sol·licitud pel COAIB, es publicarà a la web i/o als taulells d'anuncis.

Aquestes ofertes/demandes tindran vigència durant els dos mesos següents a la publicació.

L'anunciant es compromet a comunicar al COAIB si s'ha donat compliment a l'oferta/demanda abans del final dels dos mesos de vigència.