Borsa de treball

La Borsa de Treball del COAIB té per objecte facilitar als arquitectes col·legiats la informació rebuda relativa a tota mena d'encàrrecs i col·laboracions entre professionals. Per aquesta raó, les ofertes i demandes de treball que concerneixen places d'arquitectes amb titulació homologada, es dirigeixen a col·legiats al COAIB i només aquests podran accedir a elles, en la categoria d'Arquitectes.

Les altres categories (ofertes i demandes de llocs de treball relacionades amb la nostra activitat) estan obertes a qualsevol interessat.

Existeix la possibilitat d'enviar una oferta/demanda via email o presencialment a les seus col·legials. El formulari d'inserció de dades es troba en aquesta mateixa pàgina web. Una vegada rebuda i supervisada la sol·licitud pel COAIB, es publicarà en la web i en els taulers d'anuncis.

Aquestes ofertes/demandes tindran vigència durant els dos mesos següents a la seva publicació.

L'anunciant es compromet a comunicar al *COAIB si s'ha donat compliment a l'oferta/demanda abans del final dels dos mesos de vigència.

Tota la nostra tasca es realitza amb el suport dels departaments de Secretaria i Assessoria Jurídica.