Mallorca

Seu COAIB / Seu Demarcació

Adreça:
Portella, 14
07001 - Palma de Mallorca
Atenció al públic:
8:30 - 13:30
Per a millor comoditat de l´usuari s'aconsella utilitzar les linies directes en comptes de l´operadora automàtica.
Tel: 971 22 93 11


Activitats Tècniques i Culturals

Secretaria Cultural i Activitats Tècniques culturapalma
Tel: 971 22 86 58. Dilluns a divendres, de 08:00 a 15:00
Biblioteca bibliopalma
Tel: 971 22 86 59. Dilluns a divendres, de 08:30 a 15:00
Arxiu arxiu
Tel: 971 22 86 47, 971 22 94 07. Dimarts a divendres, de 09:30 a 14:30
OIU oiupalma
Tel: 971 22 86 61. Dilluns a dijous, de 12:00 a 14:00
Àrea Tècnica areatecnica
Tel: 971 22 86 63-64. Dilluns a divendres, de 12:00 a 14:00
Escola COAIB escola
Tel: 971 22 86 69. Dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00


Administració i Caixa

Administració i Comptabilitat adminpalma
Tel: 971 22 86 53-54. Dilluns a divendres, de 08:00 a 15:00
Caixa
Tel: 971 22 86 55. Dilluns a divendres, de 08:00 a 14:30


Àrea de visat

E-mail: consultasvisadomallorca
Consultes e-COAIB administratives visadopalma
Tels: 971 22 86 72 (Joan Toni), 971 22 86 70 (Rocío). Dillus a divendres, de 09:00 a 14:00
Consultes e-COAIB - Francisco Planas e
Tel: 971 22 86 77. Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 10:00 a 13:30


Arquitectes de Visat

Miguel Astray mastray
Tel: 971 22 86 49. Dilluns, dijous i divendres de 10:00 a 13:30
Maria José Sáez mjosesaez
Tel: 971 22 86 50. Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 10:00 a 13:30
Javier Rosselló javiervisado
Tel: 971 22 86 51. Dimarts, dijous i divendres de 10:00 a 13:30
Alejandra Llinás mallinas
Tel: 971 22 93 12. Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 10:00 a 13:30
Marián Ginard marianvisado
Tel: 971 22 86 52. De dilluns a divendres de 10:00 a 13:30
Luis Sánchez luisvisado
Tel: 971 22 93 15. Dilluns, dijous i divendres de 10:00 a 13:30
Toya Mairata antoniamairata
Tel: 971 22 93 17. Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 10:00 a 13:30
Juan Lucas juanlucas
Tel: 971 22 93 16. Dilluns, dimarts i dijous de 10:00 a 13:30


Deganat/Codirecciò/Secretaria

E-mail: secretariacoaib
Tel: 971 22 86 31. Dilluns a divendres, de 08:00 a 15:00


Departament d'Informàtica

E-mail: informatica
Tel: 971 22 86 42-43. Dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00