Mallorca

Seu COAIB / Seu Demarcació

Adreça:
Portella, 14
07001 - Palma de Mallorca
Horari públic:
8:30 - 13:30
Per a millor comoditat de l´usuari s'aconsella utilitzar les linies directes en comptes de l´operadora automàtica.
Tel:
971 22 93 11


Activitats Tècniques i Culturals

Secretaria Cultural i Activitats Tècniques
Tel:
971 22 86 58
E-mail:
culturapalma

Biblioteca
Tel:
971 22 86 59
E-mail:
bibliopalma
Horari públic:
Dilluns a divendres, de 08:30 a 14:30

Arxiu
Tel:
971 22 86 47
E-mail:
arxiu
Atenció al públic:
Dimecres i divendres, de 09:30 a 14:30

OIU
Tel:
971 22 86 61
E-mail:
oiupalma

Àrea Técnica
Tel:
971 22 86 63
E-mail:
areatecnica


Administració i Caixa

Secretaria Administració Informació
Tel:
971 22 86 53
Fax:
971 72 60 55
E-mail:
adminpalma

Caixa
Tel:
971 22 86 55
Horari públic:
Dilluns a divendres, de 8:30 a 13:30


Àrea de visat

Tel:
971 22 86 71
E-mail:
visadopalma
E-mail de consultes:
consultasvisadomallorca
Horari públic:
Dilluns a divendres, de 8:30 a 13:30


Deganat/Gerència/Secretaria

Tel:
971 22 86 31 - 32
Fax:
971 71 85 11
E-mail:
secretariapalma


Departament d'Informàtica

Tel:
971 22 86 42 - 43
E-mail:
informatica