Bolletí d'Inscripció

Curs de rehabilitació d'edificis. Mòdul 1: marc normatiu, inspecció, patologia i diagnosi

Les anul·lacions s'hauran de comunicar per escrit cinc dies abans de l'inici de l'esdeveniment. En cas contrari, es passarà el càrrec corresponent al 40% de l'import total de la matrícula.
del 7 de febrer a l'11 d'abril
Última jornada: 2 de maig - Antoni Ramis i Miguel Amengual
dijous* de 15:30 a 20:00 h
(*excepció: divendres 8 de març)
40 hores (10 jornades de 4 hores)
Sala d'actes de la seu central del COAIB - Portella 14, 07001 Palma
Transmissió per videoconferència a les Dem. de Menorca i d'Eivissa i Formentera
Escola COAIB - Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears
Patrocini d'Asemas
Castellà i català
Inscripció al curs sencer o a una jornada.
(per a jornades independents: indicar quina/es a l'apartat d'observacions del formulari)
Preu arquitectes col·legiats (+ 1 empleat*) i estudiants: 360€ o 45€/jornada
*si el col·legiat no assisteix al curs, poden matricular-se 2 empleats
Preu no col·legiats: 432€ o 50€/jornada

Demarcacions de Menorca i d'Eivissa i Formentera (trasmissió per videoconferència):
Preu arquitectes col·legiats: 252€ o 32€/jornada
Preu no col·legiats: 302€ o 38€/jornada

Els preus són per persona.
L'Escola COAIB es reserva el dret de cancelació en cas de no assolir-se el nombre mínim d'inscripcions.
Escola COAIB
c/ Portella, 14, 3a planta
07001 Palma
T 971 228 669
escolacoaib@coaib.es
www.coaib.org