Notícies
Redacció de projecte bàsic i executiu i direcció de l'obra de la nova graderia coberta al camp de futbol de Formentera.
Consell Insular de Menorca - Projecte d'accessibilitat a vàries platges de Menorca
Serveis de direcció facultativa per a les obres promogudes per l'Ajuntament d'Alcúdia.
Concurs de Fotografia sota el títol “Patrimoni ARQUITECTÒNIC de les Pitiüses”
Contracte menor per a la Coordinació de Seguretat i Salut de l'Obra “Demolició de piscina, bar-restaurant i terrassa-solàrium a Cala Conills, Sant Elm, al T.M. d'Andratx.
Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció de les propostes arquitectòniques per a la construcció del nou Centre de Salut Pere Garau II (Mallorca).
Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció de les propostes arquitectòniques per a la construcció del nou Centre des Viver (Eivissa).
Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció de les propostes arquitectòniques per a la construcció del nou Centre de Salut i Servei d'Urgències de l'Atenció Primària (SUAP) de Na Camel·la, a Manacor (Mallorca)
Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció de les propostes arquitectòniques per a la construcció del nou Centre de Salut i Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP) de la Soledat, a Palma (Mallorca).
Servei de direcció d'obra i instal·lacions, direcció d'execució i coordinació de seguretat i salut per al projecte d'execució de rehabilitació d'edifici plurifamiliar d'habitatges
Mostrant 1 a 10 de 819 Entrades