Notícies
TOTANA_Servei de Redacció del Projecte Bàsic i d'Execució, Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut de 5 projectes per Lots.
QUARTDEPOBLET_redacció de projecte, estudi de seguretat i salut, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres "Projecte de construcció de camp de futbol 8 provisional" i projecte remodelació de Complex Esportiu Municipal.
ALACANT_Serveis de redacció del projecte i direcció facultativa de les obres de rehabilitació de l'edifici situat al carrer Fernando Díaz de Mendoza núm. 1 al barri de Sant Gabriel com a habitatges socials energèticament eficients.
Suggeriments i aportacions del COAIB a l'Avantprojecte d'una nova Llei d'Urbanisme i de Sòl Autonòmic de les Illes Balears (LUIB)
ALGORFA_Redacció de la documentació tècnica i seguiment juridicotècnic del Pla General d'Ordenació Urbana Estructural d'Algorfa.
VALÉNCIA_direcció d'obra, d'execució, control de qualitat i coordinació de seguretat per equip facultatiu per a l'obra de reparació estructural i voltes del centre de salut Font de Sant Lluís del Departament de Salut València-Doctor Peset
PATERNA_Concurs de projectes d'idees per a la redacció del projecte bàsic i d'execució de l'obra de reurbanització de l'eix de vianants carrer Major a la Plaça Enginyer Castells.
MADRID_Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de les obres d'implantació d'espais modulars al Campus de Fuenlabrada de la Universitat Rey Juan Carlos
LACANONJA_Concurs de serveis de redacció del projecte bàsic i executiu, redacció de l’estudi de seguretat i salut, i posterior direcció de les obres, per l’ampliació i reforma de l’edifici de l’Ajuntament de la Canonja
SANTASUSANNA_Redacció del projecte bàsic, projecte executiu i la posterior execució de les obres de l’ampliació de l’escola de santa susanna en un mòdul prefabricat i industrialitzat per ús de menjador
Mostrant 1 a 10 de 2447 Entrades