Notícies
6a edició del Premi Europeu d'Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic.
Servei d'assistència tècnica per a la programació i la terminació de la urbanització del sector C8 i de la unitat d'execució UEC-14 del sòl urbanitzable del PGOU de Sueca.
Servei d'arquitectura i enginyeria per equip facultatiu per a la redacció dels projectes i la direcció de les obres de la nova Seu Judicial de XÀTIVA.
Serveis professionals propis de tècnic municipal en matèria d'arquitectura i urbanisme a l'Almenar.
Serveis per a l'elaboració del projecte d'obres locals ordinàries per a la construcció d'un nou pavelló d'esports i connexió amb el pavelló actual de Palamós.
Redacció del projecte i direcció d'obra per a la construcció de les noves instal·lacions destinades a Conservatori Professional a Castelló de la Plana.
Obres de renaturalització de la Platja de les Dunes
Projecte bàsic i executiu de rehabilitació i adequació a biblioteca municipal de l'edifici Cal Guivernau.
Servei de redacció del projecte per a la construcció del taller de manteniment del parc de rodalies de la línia r3 (Barcelona-Puigcerdà) a Ripoll
Redacció del projecte executiu, la direcció de l'obra i coordinació de seguretat i salut de la nova biblioteca municipal a la Pobla del Segur.
Mostrant 1 a 10 de 1941 Entrades