Metodologia i modalitats

El mètode es fonamentarà en la pràctica, l'experiència, el treball en comú i la recerca de la integració del coneixement.

Les modalitats dels diferents cursos s'estableixen en funció de la seva finalitat directa i del seu temps de durada, així com per la metodologia i manera com es desenvolupen.

Es preveuen cinc tipus bàsics d'activitats:

Tallers
Jornades
Cursos Bàsics
Cursos d'Especialització
Màsters

Els cursos s'agruparan per àrees de coneixement i en alguns casos, conjuntament amb altres cursos complementaris, podran formar estudis d'especialista o de postgrau i màster.