Filosofia i objectius

L'Escola Coaib neix amb vocació d'adaptar-se a les demandes dels col·legiats i amb capacitat de promoure amb interès unes línies de formació permanent dins d'una programació ordenada i compatible amb el ritme i horari laborals.

L'Escola COAIB atendrà els principis de qualitat, de mobilitat, de diversitat i de competitivitat. La formació anirà dirigida sobretot als arquitectes, però també serà important la col·laboració amb altres professionals del sector, a causa de la importància de la integració que ha de regir tot el procés dels projectes arquitectònics.

Entre els seus objectius destaquem la seva voluntat de col·laboració en la formació de l'arquitecte en qualsevol dels àmbits o modalitats en què es desenvolupi la professió. Així doncs, col·laborarà en la millora de la qualitat dels seus treballs, amb la qual cosa seran més útils per a la societat.

Així mateix, vol ajudar-nos a fer front a les nostres responsabilitats, que ens defineixen com a professionals, i transcendir en la importància de les responsabilitats contractuals, intentar anar més enllà, possibilitar l'orgull i honor professional, l'art de l'ofici.

Un altre objectiu de l'Escola és fomentar la figura de l'arquitecte com a figura integradora de processos, amb la potenciació, en aquest sentit, de la capacitat de gestió, de comunicació i de realització dels col·legiats.

La formació pretendrà tenir un caràcter integrador i evitarà l'allunyament que es produeix ben sovint en els àmbits de la cultura i de la tècnica, defugint la possibilitat de separar estils, construcció i història.

Per tant, pretén formar un eix entre qüestions tècniques, culturals i urbanístiques o d'ordenació del territori, tot afavorint el plantejament integrador reiterat, l'àmbit on un arquitecte es pugui formar amb la idea global del projecte, que pugui entendre "què està passant" i explicar-ho.

Per tot plegat, l'Escola vol crear un teixit col·legial entre els arquitectes en l'àmbit de l'aprenentatge comú i, en aquest trajecte, dóna suport al teixit formatiu social, ja que ofereix les seves activitats no només als col·legiats, sinó també als seus col·laboradors més directes i als professionals del sector.

L'Escola vol oferir als col·legiats un programa de formació continuada que s'ocupi de l'actualització, de l'ampliació i de l'especialització de diferents coneixements professionals. Vol aconseguir entrenar els arquitectes perquè esdevinguin tècnics especialistes que ampliïn la seva creativitat i capacitat de realització.

Un altre objectiu de l'Escola és afavorir una xarxa de comunicació entre arquitectes, de transferència de comunicació, un àmbit per a l'intercanvi d'idees, de coneixements i d'habilitats.

Per últim, l'Escola s'ha proposat ser útil de manera permanent, per la qual cosa s'ha imposat l'obligació de qüestionar-se a si mateixa, cosa que significa qüestionar l'ofici i la comunicació amb la societat i els seus canvis i, en aquest context, afavorir que la professió es pugui veure a si mateixa.