Propostes formatives

Amb la finalitat d'ampliar l'oferta formativa del COAIB i com a complement als Cursos i Jornades que s'organitzen cada any, hem incorporat un nou apartat dintre la web de l'Escola COAIB: PROPOSTES FORMATIVES.

Es tracta d'un qüestionari amb diferents temes i programes per conèixer el nombre de persones que podrien estar interessades en realitzar els cursos proposats o d'altres que puguin ser d'interès.

Una vegada tinguem coneixement d'aquestes dades i en funció del nombre d'interessats en cada cas, estudiarem la viabilitat del curs i en facilitarem informació detallada.

 

23/09/2020
Tema Programa Nivell Seleccionat
Amidaments i Pressupostos PRESTO
ARQUIMEDES
2D AUTOCAD Bàsic
Avançat
ICAD Bàsic
Avançat
3D ARCHICAD
ALLPLAN
SKETCH UP
3D STUDIO
AUTOCAD Bàsic
Avançat
Programes de retoc fotográfic PHOTOSHOP
PUBLISHER
Estructures CYPE CAD
TRICALC
Instal.lacions CYPE INSTALACIONES
LIDER
CALENER
Altres o suggeriments