Organització

Organització de l'Escola COAIB

Coordinadora de l'Escola

 

Comitè Estratègic

President: Dega
Secretari de la comisió: Coordinador Escola COAIB

Comitè Executiu COAIB
Vocal de Formació
Vocal de l'Àrea Tècnica i Professional
Gerent COAIB


Comissió Consultiva Acadèmica

President: Vocal de Formació
Secretario de la comisión: Coordinador Escola COAIB

Vocal de Formació
Assessor Tècnic COAIB
Coordinador de l'Àrea Técnica del COAIB
Director de l'Oficina d'Informació Urbanística
Arquitecte coordinador de cultura
Autor del projecte d'Escuela
Arquitectes (3) no vinculats a la Junta del COAIB
Representant de l'agrupació de Peritos
Gerent COAIB


Comissión de Gestió i Coordinació

Gerent del COAIB
Coordinador de l'Escola COAIB
Secretaria Cap d'Activitats Tècniques i Culturals
Assessor Jurídic