Àrees disciplinàries

Las áreas de conocimiento que nos permitirán formar diferentes grupos de cursos serán las siguientes:

Estructura
Construcció
Instal·lacions
Arquitectures
Ciutat i territori
Pericial
Gestió
Seguretat i salut
Informàtica

 

Lògicament aquestes àrees estan interrelacionades i, alhora, se subdivideixen en apartats que en alguns casos potser podrien formar una àrea nova.