Arxiu. Obra del mes/26.

N. Notícia: 11871

Data Notícia: 30/10/2020

Subtema: Act. Culturals: Illes Balears

Al mes de juliol, l’Arxiu COAIB rebé la donació del Pla Alomar, que protagonitza en aquesta ocasió l’Obra del mes. Es tracta de la proposta que presentà Gabriel Alomar al concurs organitzat per l’Ajuntament de Palma per reformar la ciutat i que fou aprovat al 1943 a través del Pla d’Ordenació General. En el document es poden veure les dotze intervencions proposades per l’arquitecte de les quals nomes dues es varen dur a terme.

Per a més informació:

Arxiu COAIB
Tel.: 971 228 647
arxiu@coaib.es
www.coaib.org

Annexes