Resolució per la qual s'actualitzen les mesures establertes en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel COVID-19, al sector d'oficines.

N. Notícia: 11587

Data Notícia: 25/05/2020

Subtema: Legal i Fiscal

El BOIB núm 90 de 22 de maig, publica Resolució de Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i President de l'IBASSAL, de 20 de maig de 2020, per la qual s'actualitzen les mesures establertes a la Resolució de Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i President de l'Ibassal, de 11 de maig de 2020, per la qual es va aprovar el protocol d'actuació en matèria de salut laboral, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel COVID-19, al sector de oficines.


S'adjunta resolució en l'annex.

Annexes