Tutorial BIM 2: Identitat gràfica als plànols

27 i 29 de gener de 2020
de 16.00 a 19.00 h
6 hores (2 sessions de 3 hores)
Sala d'actes de la seu central del COAIB - Portella 14, 07001 Palma
Transmissió per videoconferència a les Dem. de Menorca i d'Eivissa i Formentera
Escola COAIB - Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears
Patrocini d'Asemas, CSCAE i Ministerio de Fomento
Castellà
>Demarcació Mallorca (presencial)
Gratuït per a arquitectes col·legiats, empleat* i estudiants
(És necessari inscriure's)

24€ Preu del curs
20€ Inscripció anticipada fins al 31/12/2019

>Demarcacions Menorca i Eivissa-Formentera (videoconferència)
Gratuït per a arquitectes col·legiats, empleat* i estudiants

17€ Preu del curs
15€ Inscripció anticipada fins al 31/12/2019

*un empleat del col·legiat o dos, si el col·legiat no assisteix al curs
· Es recomana tenir coneixements bàsics de Revit.
· Es recomana assistir al tutorial BIM amb ordinador portàtil i la darrera versió del programa Revit instal·lada.
· L'Escola COAIB es reserva el dret de cancel·lació en cas de no assolir-se el nombre mínim d'inscripcions.

Escola COAIB
c/ Portella, 14, 3a planta
07001 Palma
T 971 228 669
escolacoaib@coaib.es
www.coaib.org
Formulari d'Inscripció
El principal objectiu d'aquest tutorial BIM és aprendre a crear plànols atractius per presentar als clients i als concursos, millorant i personalitzant el grafisme i la representació del projecte arquitectònic a partir d'un model de Revit donat. D'altra banda, s'ensenyarà a automatitzar processos que ens ajudin a muntar els plànols d'una forma àgil per estalviar temps i esforç.
Vistes
· Crear i personalitzar vistes del model
· Opcions de visibilitat
· Modificació de visibilitat
· Propietats i controls de vistes
Elements d'anotació de vistes
· Línies, gruixos, patrons
· Cotes: personalització
· Etiquetes: crear i personalitzar
Estils de l'objecte
· Modificar i personalitzar
Plantilles i filtres
· Crear plantilles de vista
· Aplicar filtres a vistes
Plànols
· Presentació
María Gabriela Giurizzato, arquitecta