Crea la teva web professional - AJORNAT

del 14 al 30 de gener
dimarts i dijous de 17.00 a 20.00 h
18 hores (6 sessions de 3 hores)
Aula de la seu central del COAIB - Portella 14, 3a planta, 07001 Palma
Escola COAIB - Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears
Patrocini d'Asemas
Català
150€ Arquitectes col·legiats, empleat* i estudiants
135€ Inscripció anticipada 10% descompte fins al 31/12/2019

225€ Preu del curs
200€ Inscripció anticipada 10% descompte fins al 31/12/2019

*un empleat del col·legiat o dos, si el col·legiat no assisteix al curs

> És necessari assistir al curs amb ordinador portàtil.
> Tots els preus són per persona.
> L'Escola COAIB es reserva el dret de cancelació en cas de no assolir-se el nombre mínim d'inscripcions.
Escola COAIB
c/ Portella, 14, 3a planta
07001 Palma
T 971 228 669
escola@coaib.es
www.coaib.org
Formulari d'Inscripció
La nostra pàgina web és, cada vegada més sovint, la primera impressió que rep un client potencial de la nostra feina com a arquitectes. És essencial disposar d’una pàgina web atractiva que mostri a internet les nostres capacitats. Aquest curs ofereix la possibilitat de crear la nostra web des de l’inici, coneixent les bases i les eines per a optimitzar-ne el funcionament, la difusió i el manteniment.
Sessió 1: Contractació del hosting, instal·lació de Wordpress i de la plantilla

- Breu presentació del curs
- Introducció al Hosting
- Contractació del hosting gratuït
- Instal·lació i configuració de Wordpress
- Entorn Wordpress
- Instal·lació de la plantilla

Sessió 2: Sobre la meva web

- Com crear pàgines: Introducció al maquetador
- La meva primera pàgina: Sobre la meva web

Sessió 3: Pàgina de contacte i d'inici

- Instal·lació de plugins: Contacte
- Crear una pàgina de contacte
- La pàgina d'inici

Sessió 4: Secció de notícies i posts (blog)

- Introducció als continguts dinàmics
- Creació de categories
- Escriure posts
- Creació de la pàgina blog

Sessió 5: Creació d'un portfolio

- Creació de la pàgina de portfolio

Sessió 6: Secció de projectes (portfolio)

- Finalització del projecte
- Temps per a preguntes i aclariments
Àlex Fonseca, assessor i consultor Social Media