Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas órdenes para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma.

N. Notícia: 11636

Data Notícia: 15/06/2020

Subtema: Legal i Fiscal

El BOE núm. 166 de 13 de juny publica Ordre SND / 520/2020, de 12 de juny, per la qual es modifiquen diverses ordres per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma i s'estableixen les unitats territorials que progressen a la fase 3 d'el Pla per a la transició cap a una nova normalitat.


S'adjunta la citada Ordre en l'annex.

Annexes