RECORDATORI: Represa dels terminis administratius suspesos en virtut de Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

N. Notícia: 11635

Data Notícia: 15/06/2020

Subtema: Legal i Fiscal

Recordem als col·legiats, que el Reial Decret 537/2020, pel qual es pròrroga l'Estat d'Alarma, estableix en el seu article 9 que " amb efectes des l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues ".


En el seu Article 8 disposa que "amb efectes des del 4 de juny de 2020, s'ha d'aixecar la suspensió dels terminis processals; i en el seu article 10 que "amb efectes des del 4 de juny de 2020, s'ha d'aixecar la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions" suspesos en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.