Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

N. Notícia: 11633

Data Notícia: 12/06/2020

Subtema: Legal i Fiscal

El BOE núm. 163 de 10 de juny, publica el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


S'adjunta el text a l'annex.

Annexes