Decret 3/2020, de 7 de juny, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s’estableixen mesures de flexibilització, regulació i graduació de determinades restriccions en l’àmbit de Illes Balears.

N. Notícia: 11623

Data Notícia: 09/06/2020

Subtema: Legal i Fiscal

El BOIB núm, 104 de 7 de juny, publica Decret 3/2020, de 7 de juny, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s’estableixen mesures de flexibilització, regulació i graduació de determinades restriccions en l’àmbit de Illes Balears establertes durant la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la fase III del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

S'adjunta el Decret en l'annex.

Annexes