Resolució de 6 de maig de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

N. Notícia: 11562

Data Notícia: 10/05/2020

Subtema: Legal i Fiscal

El BOE núm. 129 de 9 de maig, publica la Resolució de 6 de maig de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

S'adjunta en l'annex.

Annexes