Document conjunt CSCAE/CGATE consideracions obres permeses en edificis existents.

N. Notícia: 11561

Data Notícia: 09/05/2020

Subtema: Visat

El BOE del 3 de maig del 2020 (pàgines 31.101-31.102), va publicar l'Ordre SND/385/2020, de 2 de maig, que modifica l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, referent a les activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en què hi hagi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat, i en el qual el Govern va ampliar la possibilitat de fer obres en habitatges i locals o en altres zones delimitades no habitades i allà a on els residents no tinguin accés.

En aquest sentit, i abans els dubtes generats en el nostre sector després d'aquesta aprovació, el CSCAE i el Consell General d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics (CGATE) han elaborat de forma conjunta el document: CONSIDERACIONS SOBRE L'ORDRE SND / 385/2020, DE 2 DE MAIG, qUE AMPLIA ELS SUPÒSITS DE REALITZACIÓ D'OBRES D'INTERVENCIÓ EN EDIFICIS EXISTENTS,que s'adjunta.


Per a més informació: Consideracions obres edificis existents