Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

N. Notícia: 11560

Data Notícia: 09/05/2020

Subtema: Legal i Fiscal

El BOE núm. 130 de 9 de maig, publica l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 de el Pla per la transició cap a una nova normalitat, que s'adjunta a l'annex.

Annexes