Ordre SND / 385/2020, de 2 de maig, per la qual es modifica l'Ordre SND / 340/2020, de 12 d'abril, per la qual es suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents.

N. Notícia: 11541

Data Notícia: 30/04/2020

Subtema: Legal i Fiscal

El Govern Central ha ampliat la possibilitat de fer obres en habitatges i locals o en altres zones delimitades no habitades i allà a on els residents no tinguin accés, mitjançant la publicació de l'Ordre SND / 385/2020, de 2 de maig, per la qual es modifica l'Ordre SND / 340/2020, de 12 d'abril, per la qual es suspenen determinades activitats relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en què hi hagi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat , que s'adjunta a l'annex.


Recordem que, en el document de propostes per reactivar la construcció que va remetre el Col·legi Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya (CSCAE) al Govern, ja subratllava que era imprescindible que la represa de les obres de rehabilitació en edificis existents s'ajustés a el ritme de desescalada del confinament. (S'adjunta a l'annex).

Annexes