Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial decret llei 10/2020.

N. Notícia: 11484

Data Notícia: 31/03/2020

Subtema: Legal i Fiscal

El BOE núm. 89 de 30 de març, publica l'Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius per a l'aplicació del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.


S'adjunta el text en l'annex.

Annexes