Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març

N. Notícia: 11479

Data Notícia: 31/03/2020

Subtema: Legal i Fiscal

El BOE núm. 86 de 28 de març, publica Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara el estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.


Es adjutna l'esmentat Reial Decret a l'annex.

Annexes