Conselleria Mobilitat i Habitatge - Anunci directrius de les mesures de prevenció en les obres de construcció.

N. Notícia: 11452

Data Notícia: 19/03/2020

Subtema: Visat

S'adjunta, pel coneixement del col·legiats, comunicat de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, pel qual s'anuncia la promoció de directrius sobre les mesures de prevenció en les obres del sector de la construcció.

Annexes