Funcionament dels serveis COAIB - Consultes arquitectes de visat Demarcació Mallorca.

N. Notícia: 11447

Data Notícia: 18/03/2020

Subtema: Visat

Com a continuació de la informació publicada dilluns, 16/03/2020 a la notícia COAIB núm 11443, es faciliten les adreces de correu electrònic dels arquitectes de l'equip de visat de la Demarcació Mallorca, perquè puguin dirigir les consultes sobre expedients concrets "amb deficiència", a l' arquitecte corresponent.


• Emilio Salva: capvisat@coaib.es

• Luisa Moya: luisamoya@coaib.es

• Miguel Astray: mastray@coaib.es

• Maria José Saez: mjosesaez@coaib.es

• Marian Ginard: marianvisado@coaib.es

• Javier Rosselló: javiervisado@coaib.es

• Alejandra Llinás: mallinas@coaib.es

• Esteban Torres: etorrespujol@coaib.es

• Luis Sánchez: luisvisado@coaib.es


Moltes gràcies per la col·laboració.