Decret de d’organització dels serveis i funcions del Consell de Mallorca i dels seus organismes autònoms per fer front a les mesures de contenció per la situació creada pel coronavirus COVID-19

N. Notícia: 11440

Data Notícia: 16/03/2020

Subtema: Visat

Informam als col·legiats del Decret de d’organització dels serveis i funcions del Consell de Mallorca i dels seus organismes
autònoms per fer front a les mesures de contenció per la situació creada pel coronavirus COVID-19
, publicat al BOIB núm. 33 de 13 de març de 2020.

Destacam el punt 6, que fa referència a Serveis i funcions del Departament de Territori:

1. Se suspèn l'emissió i lliurament de les cèdules d'habitabilitat, llevat dels casos en què sigui urgent obtenir-la a efectes de transmissions o
similars.
2. Se suspenen totes les activitats i visites organitzades, incloses les curses esportives de la Serra.


Per a més informació es poden dirigir a l'Oficina d'Informació Urbanística, OIU (c/. Portella 14 - 4t planta, 07001 Palma) mail: oiupalma@coaib.es - www.coaib.org.

Annexes