Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

N. Notícia: 11582

Data Notícia: 22/05/2020

Subtema: Legal i Fiscal

El BOE núm 142 de 20 de maig, publica l'Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de màscara durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que s'adjunta en l'annex.

Annexes