Decret Llei 8/2020 de mesures urgents de simplificació administrativa. La declaració responsable. Advertència.

N. Notícia: 11576

Data Notícia: 21/05/2020

Subtema: Legislació

Mitjançant l’anterior Notícia 11572, en el seu apartat 3 informàvem als col·legiats del nou règim de la DECLARACIÓ RESPONSABLE per a l’execució de determinades obres que, fins ara, estaven subjectes al control preventiu de la llicència municipal, en les condicions i exempcions regulats per l’article 5 del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents. Així mateix, l’apartat 4 de la mateixa està destinat a informar dels incentius per a la millora dels establiments turístics, actuacions urbanístiques que se regiran per l’esmentat procediment de declaració responsable.


Als efectes oportuns, per la present informam els col·legiats que hem detectat determinades contradiccions en la redacció d’ambdós articles, així com també en relació a les alteracions introduïdes en la Llei d’activitats (Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats en les Illes Balears)

Des del COAIB estem tractant de clarificar aquests aspectes contradictoris i les possibles interpretacions, de les quals vos informarem degudament tan aviat como sigui possible.

Per a més informació es poden dirigir a l'Oficina d'Informació Urbanística, OIU (c/. Portella 14 - 4t planta, 07001 Palma) mail: oiupalma@coaib.es - www.coaib.org.