Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa

N. Notícia: 11570

Data Notícia: 15/05/2020

Subtema: Legislació

El BOIB Extraordinari núm. 84 de 15 de maig, publica el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Decret Llei 8/2020