Servei de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca - Consideracions sobre desinfecció de béns culturals arran de la crisi per la COVID-19

N. Notícia: 11545

Data Notícia: 06/05/2020

Subtema: Visat

Desde el Servei de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca ens informen que atesa la situació d’emergència generada per la COVID-19 i la necessitat de desinfectar les superfícies i els espais com recomana la comunitat científica, el servei de patrimoni històric del Consell Insular de Mallorca ha redactat una sèrie de consideracions sobre desinfecció de béns culturals, les quals s'adjunten.


En tot cas, es recomana que abans d’emprendre cap actuació o davant qualsevol dubte, us poseu en contacte amb el personal tècnic del Servei de Patrimoni Històric a phistoric@conselldemallorca.net

Annexes