CSCAE - Propostes per reactivar el sector de la construcció.

N. Notícia: 11540

Data Notícia: 30/04/2020

Subtema: Secretaria COAIB

Per contenir la crisi econòmica que viu el país derivada de la pandèmia de coronavirus, el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya (CSCAE) planteja una recuperació econòmica que es doni suport a la reactivació de el sector de la construcció i tingui com a objectius garantir el dret universal a l'habitatge i la rehabilitació i renovació urbanes com a bases de l'benestar del conjunt de la ciutadania.


Propostes reactivació