Reial Decret 492/2020, de 24 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020.

N. Notícia: 11528

Data Notícia: 27/04/2020

Subtema: Legal i Fiscal

El BOE nº 115 de 25 d'abril, publica Reial Decret 492/2020, de 24 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara el estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 fins a les 00:00 hores de l'dia 10 de maig de 2020.


S'adjunta el Reial Decret a l'annex.

Annexes